Home
Radio's
  Johnson & Phillips
    Johnson & Phillips radio's
Luidsprekers
Diversen
Buizen
Nostalgie
Links
Te koop

 
Johnson & Phillips Ltd. werd opgericht in 1875. Het bedrijf begon als kabelfabriek "Victoria Works" in Charlton in Zuidoost-Londen. Het bedrijf maakte naast kabels en schakelmateriaal voor hoge voltages ook machines voor het maken van kabels en apparatuur op het gebied van telegrafie en telefonie.
Walter Claude Johnson
Samuel Edmund Phillips
Na het overlijden van Phillips in 1893, nam Johnson de leiding van het bedrijf over. Door het toenemen van elektrische toepassingen rond de eeuwwisseling, groeide het bedrijf sterk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte Johnson & Phillips o.a. de door Marconi's Wireless Telegraph Company ontwikkelde Mark III* Short Wave Tuner.
Na WOI richtte het bedrijf zich op het opzetten van distributienetwerken voor elektriciteit in Engeland.
In 1944 was het bedrijf actief bij het aanleggen van de "Pluto" pijpleiding naar Frankrijk die gebruikt werd voor de aanvoer van benzine voor de transportmiddelen van de geallieerde troepen.
Het bedrijf werd verschillende malen overgenomen, maar bestaat nog steeds.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 08 februari 2019